MAJEX Sp. z .o.o
ul. Święty Marcin 29/8
61-806 Poznań

tel. kom. +48 609 79 25 97
tel. +48 61 622 76 79
fax +48 61 622 25 56

m a j e x @ m a j e x . p l