MAJEX Sp. z .o.o
ul. Święty Marcin 29/8
61-806 Poznań

tel. +48 61 622 76 79
fax +48 61 622 25 56

b i u r o @ m a j e x . p l

REGON: 380863092
NIP: 7831783994
KRS: 0000742311

spam@majex.pl